Absolwentka zarządzania - Klaudia

Studiowałam zarządzanie na 3 uczelniach. Rozmowa o zarządzaniu.

Spis treści

To pierwsza taka rozmowa z absolwentką, która miała okazję studiować kierunek studiów (zarządzanie) na trzech różnych uczelniach. Klaudia studiowała zarządzanie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie rozmowy Klaudia opowiada o tym, jakie były jej odczucia ze studiowania na poszczególnych uczelniach oraz opowiada, dlaczego zdecydowała się porzucić zarządzanie na Jagiellońskim.

Rozmowa z absolwentką zarządzania - Klaudią

Z perspektywy czasu widzę, że jest ogromna różnica pomiędzy zarządzaniem na Jagiellońskim a na Uniwersytecie Ekonomicznym. [...] nie żałuję tej decyzji, bo ja będąc dwa lata na Ekonomicznym,  nauczyłam się więcej, niż będąc dwa lata na Jagiellońskim.

Absolwentka zarządzania - Klaudia
Absolwentka zarządzania - Klaudia

Wybierając się na zarządzanie, na pewno masz pewne oczekiwania co do tego kierunku studiów. Być może wyobrażasz sobie, że będziesz zarządzać w przyszłości zespołem. Klaudia w rozmowie odnosi się do pewnego wyobrażenia o zarządzaniu:

Zarządzanie komuś może się kojarzyć z zarządzaniem ludźmi - nie do końca tak jest.

Warto zastanowić się, jakie są powody rozpoczęcia danego kierunku studiów. Czy powodem kontynuacji edukacji jest wewnętrzna potrzeba kształcenia się w danym obszarze, czy może rozpoczęcie studiów na danym kierunku jest podyktowane zewnętrzną presją, wywieraną na przykład przez rodziców:

Ja uważam, że rodzice w ogóle nie powinni mieć tutaj jakiejś ostatecznej decyzji, nie powinni decydować za ciebie. Ale wiem, że w większości przypadków rodzic powie, że "ale ja ci płacę. Ja ci daję pieniądze".

 

Po zapoznaniu się z poniższą treścią dowiesz się o:

 • motywach wyboru zarządzania przez mojego gościa;
 • oczekiwaniach mojego gościa wobec studiów;
 • przedmiotach, których możesz spodziewać się, studiując zarządzanie;
 • procesie rekrutacji na zarządzanie;
 • tym, jak w praktyce wygląda studiowanie zarządzania (co się podobało, a co nie podobało się mojemu gościowi w studiowaniu);
 • miłych zaskoczeniach i wielkich rozczarowaniach w trakcie studiowania;
 • dodatkowych aktywnościach, które mój gość wykonywał, studiując zarządzanie;
 • możliwych miejscach pracy po ukończeniu zarządzania.
Zarządzanie - Kierunkowskaz Kariery
Zarządzanie - Kierunkowskaz Kariery

Ten materiał jest kopalnią wiedzy o studiowaniu zarządzania. Klaudia posiada niebywałe doświadczenie, zdobyte na trzech różnych uczelniach. Warto zapoznać się z jej historią, która być może sprawi, że będziesz mógł bardziej świadomie podjąć decyzję o pójściu na zarządzanie. 

Lista poruszonych tematów:

00:00 Zapowiedź
01:53 Na jakich uczelniach studiowałaś zarządzanie?
07:48 Jakie miałaś oczekiwania wobec studiowania zarządzania?
11:30 Różnica w studiowaniu pomiędzy uczelniami
14:50 Co zrobiłaś, by dobrze wybrać kierunek studiów?
19:37 Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym
20:52 Przedmioty na zarządzaniu
24:55 Czym jest zarządzanie? Czego się uczy na zarządzaniu?
28:46 Co Ci się nie podobało w studiach?
31:14 Dlaczego zmieniłaś kierunek studiów?
37:05 Czy zarządzanie było dla Ciebie dobrym wyborem?
38:40 Wybór studiów a naciski rodzinne
41:44 Pogodzenie studiów z pracą
47:19 Czy uczęszczałaś do organizacji studenckiej lub koła naukowego?

Serdecznie zapraszam do oglądania :)


Popularność zarządzania. Ile osób chce studiować zarządzanie?

Zebrałem dla Ciebie informacje, które mogą Cię zainteresować, jeśli rozważasz studiowanie zarządzania.

Przemek Stadnik - twórca i prowadzący Kierunkowskazu Kariery
Przemek Stadnik - twórca i prowadzący Kierunkowskazu Kariery

W roku akademickim 2020/2021 zarządzanie było trzecim najbardziej popularnym kierunkiem w Polsce z liczbą chętnych na poziomie 25 369 kandydatów.

Średnio na zarządzanie starało się dostać poniżej 4 studentów na jedno miejsce. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że w zależności od uczelni liczby te mogą się znacząco różnić i na niektórych uczelniach liczba chętnych może być znacznie wyższa lub niższa. Na przykład, w przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2018/19, na zarządzanie chciało się dostać 3 studentów na jedno miejsce.

Jeśli chciałbyś samodzielnie sprawdzić popularność wybranego kierunku studiów na dowolnej uczelni, zobacz mój film, w którym pokazuję, jak krok po kroku to zrobić.

Gdzie najlepiej studiować zarządzanie?

Według rankingu przygotowanego przez Perspektywy cztery najlepsze, publiczne uczelnie posiadające zarządzanie w swojej ofercie to:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Uniwersytet Jagielloński w Warszawie,
 • Politechnika Gdańska.

Warto zapoznać się z metodologią rankingu. Link to artykułu opisującego metodologię.

Ile zarabiają absolwenci zarządzania?

Aby porównać uczelnie posiadające zarządzanie w swojej ofercie, warto zajrzeć na ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Na tej stronie można porównać uczelnie i poszczególne kierunki.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych
Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Mediana średnich miesięcznych zarobków w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu absolwentów zarządzania czterech wymienionych poprzednio uczelni kształtuje się następująco:

 • 3647 zł po ukończeniu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim,
 • 5477 zł po SGH,
 • 2738 zł po Jagiellońskim,
 • 3513 zł po Politechnice Gdańskiej.

Mediana to wartość środkowa, czyli w tym przypadku połowa absolwentów zarabiała mniej, a połowa więcej niż podana wartość. Statystyki sporządzono na podstawie danych absolwentów, którzy studiowali stacjonarnie oraz uzyskali dyplom w 2018 roku, ukończywszy drugi stopień studiów.

Jeżeli jesteś zainteresowany pełnym raportem lub studiowaniem zarządzania na innej uczelni, zachęcam Cię do samodzielnego sprawdzenia zarobków w bazie.

Czego będziesz się uczył na zarządzania?

Przed rozpoczęciem studiowania warto zapoznać się z programem studiów, w którym można sprawdzić, jakie przedmioty pojawią się w toku studiów. Pokażę Ci jak to zrobić na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdyż tam studiowała Klaudia. W swojej wyszukiwarce wpisz nazwę uczelni oraz kierunku, którym jesteś zainteresowany oraz "program studiów", na przykład „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zarządzanie program studiów”.

Wykorzystując ten schemat, bez problemu dotrzesz do programu studiów dowolnej uczelni, posiadającej zarządzanie w swojej ofercie.

Przykładowe przedmioty, których będziesz się uczył na pierwszym roku zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

 • Finanse
 • Matematyka
 • Prawo
 • Rachunkowość
 • Technologie informacyjne
 • Wprowadzenie do mikroekonomii i makroekonomii
 • Zarządzanie
 • Business Intelligence i bazy danych
 • Nauka o przedsiębiorstwie
 • Podstawy marketingu
 • Statystyka
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zmianami

Zachęcam Cię do zapoznania się z całością programu studiów, aby być świadomym tego, czego będziesz się uczyć w toku studiów.

Bezrobocie wśród absolwentów zarządzania

W trakcie podejmowania decyzji dotyczącej rozpoczęcia studiów zarządzania warto zastanowić się, jak będzie kształtować się zapotrzebowanie na świadczone usługi na rynku pracy w przyszłości. Z ogólnopolskiego raportu Barometr Zawodów można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji związanych z rynkiem pracy dla absolwentów zarządzania.

Poniższa mapa pokazuje relację pomiędzy dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców. Niebieski kolor oznacza, że na rynku znajduje się zbyt dużo specjalistów ds. zarządzania, a pomarańczowy, że występuje na nich duże zapotrzebowanie.

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji

Powyższa mapa tworzona jest na podstawie danych, które pochodzą od pracowników powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Poniżej przedstawiam komentarze poszczególnych powiatowych urzędów pracy dotyczących zapotrzebowania na specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji na ich obszarze działalności. Według mnie jest to perełka, z którą przyszły student zarządzania powinien się zaznajomić. Komentarze pokazują obszary, w których notuje się deficyt pracowników oraz przedstawiają przyczynę występowania tego stanu. 

Według stanu na 31.12.2018 w Polsce studiowało łącznie 84 480 studentów zarządzania. Na rynek pracy co roku dołącza średnio ok. 16 900 absolwentów zarządzania, którzy muszą znaleźć zatrudnienie. Niestety, nie wszystkim udaje się znaleźć pracę. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące bezrobocia wśród specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji w rozbiciu na największe miasta w Polsce.

Uwaga! W bazie Barometr Zawodów nie istnieje kategoria, do której można sklasyfikować absolwentów zarządzania w jednoznaczny sposób. Zdecydowałem się na użycie zawodu "specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji", gdyż jedna z podkategorii to "pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji" (numer KZiS 242190), która w moim odczuciu jest najbardziej odpowiednia.

Należy pamiętać, że dane uwzględniają wszystkich pracowników znajdujących się na rynku pracy, bez podziału na wiek. Dane przedstawiają stan na koniec I półrocza 2020 r.

Według autorów badania, do grupy "specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji" należą poniższe zawody:

 • specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
 • pośrednicy pracy i zatrudnienia
 • pracownicy działów kadr
 • specjalista do spraw doskonalenia organizacji
 • pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
Bezrobocie wśród specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
MiejsceZarejestrowani bezrobotni ogółemDługotrwale bezrobotni
Polska86593107
Warszawa330103
Kraków24171
Łódź7223
Wrocław27568
Poznań20547
Gdańsk9525
Szczecin9717
Bydgoszcz12721
Lublin231106
Białystok16474
Osoba długotrwale bezrobotna to osoba:
 • bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób poniżej 25 roku życia),
 • bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 25 roku życia).

Jeżeli po przeczytaniu tego artykuł masz jakiekolwiek pytania, napisz na Grupie Pomoc w wyborze kierunku studiów.