Absolwentka administracji - Angelika

Administracja, czyli małe prawo. Co można robić po studiach?

Studia administracyjne są jednymi z najbardziej popularnych kierunków studiów w Polsce. W roku akademickim 2020/2021 znajdowały się na jedenastym miejscu w rankingu na najbardziej oblegane kierunki studiów z liczbą chętnych na poziomie 9 593 kandydatów.

Na pewno wielu z Was zastanawia się, jak w praktyce wygląda studiowanie tego kierunku studiów. Być może jedyna ścieżka, która kojarzy się Wam ze studiowaniem administracji, to zostanie urzędnikiem. Na szczęście nie jest to prawdą, o czym miałem okazję porozmawiać z Angeliką, absolwentką administracji.

Spis treści

Rozmowa z absolwentką administracji - Angeliką

W naszym społeczeństwie panuje pewne przekonanie, że ilość urzędników jest zdecydowanie zbyt duża. Któż więc chciałbym rozpocząć studia, aby dołączyć do kolejnego plutonu urzędniczych stanowisk?

Ludzie zawsze będą mówić, że jest za dużo tych administratywistów, co oni będą robić. [...] że po administracji raczej roboty nie ma, no ale kto tak nie słyszał, idąc na studia.
Absolwentka administracji - Angelika
Absolwentka administracji - Angelika

Na szczęście zostanie urzędnikiem to nie jedyny kierunek rozwoju i z powodzeniem można realizować się także w sektorze prywatnym, czego najlepszym przykładem jest historia Angeliki:

Ale z drugiej strony sobie tak myślałam, że przecież każda firma potrzebuje obsługi prawno-administracyjnej.

 

Po zapoznaniu się z poniższą treścią dowiesz się o:

 • motywach wyboru administracji przez Angelikę;
 • oczekiwaniach mojego gościa wobec studiów;
 • przedmiotach, których możesz spodziewać się, studiując administrację;
 • procesie rekrutacji na administrację;
 • tym, jak w praktyce wygląda studiowanie administracji (co się podobało, a co nie podobało się mojemu gościowi w studiowaniu);
 • miłych zaskoczeniach i wielkich rozczarowaniach w trakcie studiowania;
 • dodatkowych aktywnościach, które mój gość wykonywał, studiując administrację;
 • możliwych miejscach pracy po ukończeniu administracji.
Administracja - Kierunkowskaz Kariery
Administracja - Kierunkowskaz Kariery

Angelika zdecydowała się rozwijać swoje zainteresowanie oraz karierę w obszarze doradztwa podatkowego. Jeśli chcesz poznać historię Angeliki, zachęcam Cię do zapoznaniem się z całością materiału. 

Lista poruszonych tematów:

00:00 Zapowiedź
01:04 Dlaczego zdecydowałaś się studiować administrację?
06:24 Czy rozważałaś studiowanie innego kierunku studiów?
09:27 Dlaczego nie prawo?
10:05 Dlaczego administracja to "małe prawo"?
12:08 Pierwsze odczucia ze studiów
13:40 Czego Ci brakowało na studiach?
17:42 Doradztwo podatkowe na administracji (specjalność)
20:20 Praca po administracji
21:56 Dlaczego zdecydowałaś się studiować dwa kierunki jednocześnie?
25:48 Czy studia ekonomiczne pomogły Ci się rozwijać w prawie podatkowym?
26:28 Czym może zajmować się urzędnik?
29:18 Gdzie można pracować, jeśli nie w urzędzie?
33:54 Działania w organizacji studenckiej i samorządzie studenckim
41:26 Zarobki urzędników
43:10 Czy administracja była dobrym wyborem?
45:03 Wymóg ciągłego uczenia się // zmiany w prawie
46:30 Egzamin na doradcę podatkowego - zwolnienie
50:41 Kim jest konsultant podatkowy?
55:59 Podsumowanie rozmowy


Popularność administracji. Ile osób chce studiować administrację?

Zebrałem dla Ciebie informacje, które mogą Cię zainteresować, jeśli rozważasz studiowanie administracji.

Przemek Stadnik - twórca i prowadzący Kierunkowskazu Kariery
Przemek Stadnik - twórca i prowadzący Kierunkowskazu Kariery

W roku akademickim 2020/2021 administracja była jedenastym najbardziej popularnym kierunkiem w Polsce z liczbą chętnych na poziomie 9 593.

Średnio na administrację starało się dostać poniżej 4 studentów na jedno miejsce. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że w zależności od uczelni liczby te mogą się znacząco różnić i na niektórych uczelniach liczba chętnych może być znacznie wyższa lub niższa. W przypadku Uniwersytetu Wrocławskiego, uczelni mojego gościa, w roku akademickim 2019/20, na administrację chciało się dostać ok. 3,6 studentów na jedno miejsce.

Jeśli chciałbyś samodzielnie sprawdzić popularność wybranego kierunku studiów na dowolnej uczelni, zobacz mój film, w którym pokazuję, jak krok po kroku to zrobić.

Gdzie najlepiej studiować administrację?

Według rankingu przygotowanego przez Perspektywy cztery najlepsze, publiczne uczelnie posiadające administrację w swojej ofercie to:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski

Warto zapoznać się z metodologią rankingu. Link to artykułu opisującego metodologię.

Ile zarabiają absolwenci administracji?

Aby porównać uczelnie posiadające administrację w swojej ofercie, warto zajrzeć na ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Na tej stronie można porównać uczelnie i poszczególne kierunki.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych
Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Mediana średnich miesięcznych zarobków w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu absolwentów administracji czterech wymienionych poprzednio uczelni kształtuje się następująco:

 • 3147 zł po ukończeniu administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • 3231 zł po Uniwersytecie w Poznaniu,
 • 4614 zł po Uniwersytecie Warszawskim (studia niestacjonarne),
 • 2861 zł po Uniwersytecie Wrocławskim.

Mediana to wartość środkowa, czyli w tym przypadku połowa absolwentów zarabiała mniej, a połowa więcej niż podana wartość. Statystyki sporządzono na podstawie danych absolwentów, którzy studiowali stacjonarnie oraz uzyskali dyplom w 2018 roku, ukończywszy drugi stopień studiów.

Jeżeli jesteś zainteresowany pełnym raportem lub studiowaniem administracji na innej uczelni, zachęcam Cię do samodzielnego sprawdzenia zarobków w bazie.

Czego będziesz się uczył na administracji?

Przed rozpoczęciem studiowania warto zapoznać się z programem studiów, w którym można sprawdzić, jakie przedmioty pojawią się w toku studiów. Pokażę Ci jak to zrobić na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego, gdyż tam studiowała Angelika. W swojej wyszukiwarce wpisz nazwę uczelni oraz kierunku, którym jesteś zainteresowany oraz "program studiów", na przykład „Uniwersytet Wrocławski administracja program studiów”. 

Wykorzystując ten schemat, bez problemu dotrzesz do programu studiów dowolnej uczelni, posiadającej administrację w swojej ofercie.

Przykładowe przedmioty, których będziesz się uczył na pierwszym roku administracji na Uniwersytecie Wrocławskim:

 • Historia administracji
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Podstawy ekonomii
 • Techniki informacji i komunikacji
 • Wstęp do nauki o państwie i polityce
 • Statystyka w administracji
 • Prawo konstytucyjne
 • Podstawy logiki praktycznej
 • Prawo administracyjne
 • Podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego
 • Nauka administracji
 • Prawo urzędnicze i etyka urzędnicza
 • Podstawy prawa cywilnego

Zachęcam Cię do zapoznania się z całością programu studiów, aby być świadomym tego, czego będziesz się uczyć w toku studiów.

Bezrobocie wśród absolwentów administracji

W trakcie podejmowania decyzji dotyczącej rozpoczęcia studiów na kierunku administracja warto zastanowić się, jak będzie kształtować się zapotrzebowanie na świadczone usługi na rynku pracy w przyszłości. Z ogólnopolskiego raportu Barometr Zawodów można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji związanych z rynkiem pracy dla absolwentów administracji.

Jedną z grup zawodowych, która w moim odczuciu odpowiada zawodowi, który można wykonywać po ukończeniu studiów administracyjnych, są "specjaliści administracji publicznej".

Według autorów badania, do grupy "specjaliści administracji publicznej" należą poniższe zawody:

 • specjalista administracji publicznej
 • specjalista do spraw integracji europejskiej
 • pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju
 • inspektor kontroli skarbowej
 • inspektor nadzoru bankowego
 • inspektor ochrony danych osobowych
 • inspektor rybołówstwa morskiego
 • inspektor pracy
 • kontroler państwowy
 • specjalista do spraw zamówień publicznych
 • specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 • inspektor obrony cywilnej
 • urzędnicy do spraw podatków
 • urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
 • urzędnicy organów udzielających licencji
 • pracownik zarządzania kryzysowego
 • administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)
 • inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami

Poniższa mapa pokazuje relację pomiędzy dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców. Niebieski kolor oznacza, że na rynku znajduje się zbyt dużo pracowników administracji publicznej, a pomarańczowy, że występuje na nich duże zapotrzebowanie.

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - pracownicy administracyjni i biurowi
Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - specjaliści administracji publicznej

Powyższa mapa tworzona jest na podstawie danych, które pochodzą od pracowników powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Poniżej przedstawiam komentarze poszczególnych powiatowych urzędów pracy dotyczących zapotrzebowania na specjalistów administracji publicznej na ich obszarze działalności. Według mnie jest to perełka, z którą przyszły student administracji powinien się zaznajomić. Komentarze pokazują obszary, w których notuje się deficyt pracowników oraz przedstawiają przyczynę występowania tego stanu. 

Według stanu na 31.12.2018 w Polsce studiowało łącznie 33 273 studentów administracji. Na rynek pracy co roku dołącza średnio ok. 6 654 absolwentów administracji, którzy muszą znaleźć zatrudnienie. Niestety, nie wszystkim udaje się znaleźć pracę. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące bezrobocia wśród administratywistów w rozbiciu na największe miasta w Polsce.

Należy pamiętać, że dane uwzględniają wszystkich pracowników znajdujących się na rynku pracy, bez podziału na wiek. Dane przedstawiają stan na koniec II półrocza 2020 r.

Bezrobocie wśród specjalistów administracji publicznej
MiejsceZarejestrowani bezrobotni ogółemDługotrwale bezrobotni
Polska74093320
Warszawa

205

76
Kraków5624
Łódź7342
Wrocław9130
Poznań6716
Gdańsk5424
Szczecin3712
Bydgoszcz6322
Lublin18094
Białystok15772
Osoba długotrwale bezrobotna to osoba:
 • bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób poniżej 25 roku życia),
 • bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 25 roku życia).

Jeżeli po przeczytaniu tego artykuł masz jakiekolwiek pytania, napisz na Grupie Pomoc w wyborze kierunku studiów.