Rekrutacyjny FAQ - STUDIA 2021
Rekrutacyjny FAQ - STUDIA 2021

Rekrutacyjny FAQ - STUDIA 2021

Czy kolejność zgłoszeń ma znaczenie? 

Na większości obleganych kierunków o przyjęciu decyduje zdobyta liczba punktów.
Znalazłem jednak kierunki na uczelniach, gdzie o przyjęciu decydowała kolejność rejestracji. 

Czy jeśli zarejestrowałbym się w ostatni dzień przed wynikami matur, może zdarzyć się, że już nie będzie miejsc, czy ilość miejsc na rejestracje jest nieograniczona?

Ilość zgłoszeń jest nieograniczona, natomiast ilość przyjętych studentów, jak najbardziej. 

Czy kolejność wybranych kierunków ma znaczenie?

W przypadku Uniwersytetu Wrocławskiego nie ma, w przypadku Politechniki Wrocławskiej ma. Najlepiej to sprawdzić na stronie rekrutacji Twojej uczelni.

Czy po 5 lipca (czyli po dniu ogłoszenia maturalnych wyników) można rejestrować się na studia (jeśli rekrutacja jest np. od dziś do 12 lipca)?

Jeśli rekrutacja trwa do 12 lipca, to tak. Znalazłem jednak uczelnie, które zamykają rekrutację w dniu ogłoszenia wyników maturalnych.

Czy mogę zakwalifikować się na kilka kierunków na jednej uczelni i dopiero po wynikach rekrutacji zdecydować, który kierunek chcę studiować?

Tak. Możesz zakwalifikować się na kilka kierunków, a po otrzymaniu wyników rekrutacji złożyć dokumenty tylko na jeden wybrany przez Ciebie kierunek.

Czy kolejność zgłoszeń ma jakiekolwiek znaczenie? Na przykład w przypadku gdy dwóch kandydatów będzie miało identyczne wyniki, brany pod uwagę jest czas zgłoszenia czy coś innego?

W tej sprawie najlepiej skontaktować się z konkretną uczelnią. Dla przykładu, zapisy uchwały dotyczącej postępowania jednej z uczelni mówią, że w takim wypadku decyduje średnia ocen ze świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Czy w rekrutacji na studia można wspomnieć o kwalifikacjach zawodowych, które zdobyłam w technikum?

Jeśli regulamin rekrutacji na to pozwala, to tak. Nic, tylko się chwalić :)

Jeżeli aplikuje na więcej, niż uczelnię, i dostane się na wszystkie kierunki studiów, na które aplikowałam, to w jaki sposób zrezygnować z tych, które mnie nie interesują?

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na dany kierunek musisz w odpowiednim czasie dostarczyć komplet dokumentów na uczelnię. Jeśli tego nie zrobisz, wiąże się to z rezygnacją przyznanego miejsca. Możesz także złożyć pisemną rezygnację z wyboru danego kierunku, aby umożliwić rekrutację osobom z listy rezerwowej.

Czy jeśli chcę zrobić sobie "gapyear" to muszę w tym roku przystąpić do rekrutacji, czy dopiero w przyszłym?

W przyszłym.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć po dostaniu się na studia? Jak wygląda proces składania dokumentów? Czy oznacza to jeżdżenie od uczelni do uczelni?

Kserokopie świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu oraz podanie o przyjęcie na studia (dostępne na koncie IRK). Spis dokumentów znajdziesz na stronie rekrutacji swojej uczelni/koncie kandydata.

Słyszałam też, że listy zakwalifikowanych publikowane są częściami, turami. O co chodzi?

W II i III turze naboru mają szansę dostać się na studia osoby, które w I turze znalazły się na liście rezerwowej.