Absolwent farmacji - Grzegorz

Farmacja - studia. Czy farmaceuta może pracować jedynie w aptece?

Istnieje przeświadczenie, że ludzie, którzy nie dostali się na lekarski, idą na farmację. Czy rzeczywiście tak jest? O tym i o wielu innych rzeczach związanych z farmacją rozmawiam z moim gościem - Grzegorzem.

Grzegorz kilka lat temu ukończył farmację na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, jednak pomimo tego nie jest związany bezpośrednio z przemysłem farmaceutycznym. Posiada jednak olbrzymią wiedzę, którą wyniósł ze studiów. Dzięki swojemu zaangażowaniu w działalność pozauczelnianą (Grzegorz był członkiem wielu organizacji studenckich) jest doskonale zaznajomiony z realiami rynku farmaceutycznego w Polsce.

Spis treści

Rozmowa z absolwentem farmacji - Grzegorzem

Kiedyś zawód farmaceuty był zawodem, który był super postrzegany, miał duży prestiż [...]. W tym momencie farmaceuta jest traktowany stricte jako sprzedawca.
Absolwent farmacji - Grzegorz
Absolwent farmacji - Grzegorz

W trakcie rozmowy poruszaliśmy wiele wątków związanych ze studiowaniem farmacji oraz pracy w zawodzie farmaceuty. Grzegorz odniósł się między innymi do początków jego przygody związanej z wyborem studiów farmaceutycznych:

Jestem na takim etapie, że nie żałuję, że zostałem farmaceutą, natomiast wiem, że drugi raz nie poszedłbym tą ścieżką.

 

Po zapoznaniu się z poniższą treścią dowiesz się o:

 • motywach wyboru farmacji przez mojego gościa;
 • oczekiwaniach mojego gościa wobec studiów;
 • przedmiotach, których możesz spodziewać się, studiując farmację;
 • procesie rekrutacji na farmację;
 • tym, jak w praktyce wygląda studiowanie farmacji (co się podobało, a co nie podobało się mojemu gościowi w studiowaniu);
 • miłych zaskoczeniach i wielkich rozczarowaniach w trakcie studiowania;
 • dodatkowych aktywnościach, które mój gość wykonywał, studiując farmację;
 • możliwych miejscach pracy po ukończeniu farmacji.
Farmacja - Kierunkowskaz Kariery
Farmacja - Kierunkowskaz Kariery

Omówiliśmy także kwestię zarobków wśród farmaceutów pracujących w aptece. Więcej o zarobkach przeczytasz w sekcji poświęconej zarobkom absolwentów farmacji.

Myślę, że jest to średnio trzy i pół tysiąca na rękę dla osoby po studiach. 

Grzegorz w trakcie rozmowy opowiada o tym, jakie przedmioty były najtrudniejsze, jak wyglądały zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trakcie studiów oraz o tym, jakie praktyki i staże były obowiązkowe. W szczególności omówiliśmy kwestię bezpłatnego stażu farmaceutycznego, który trwa 6 miesięcy.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem studiów farmaceutycznych, serdecznie polecam Ci przesłuchanie całej rozmowy - Grzegorz w trakcie całego odcinka odnosi się do wielu kwestii, które powinny zainteresować kandydata wybierającego się na farmację.

Lista poruszonych tematów:

00:00 Zapowiedź
01:03 Historyjka o kliencie apteki - prestiż farmaceuty
05:22 Dlaczego poszedłeś na farmację? Czy aplikowałeś na medycynę?
07:00 Czy wykonujesz zawód farmaceuty?
08:00 Co pojawia się na studiach? Krótko o przedmiotach
09:58 Najtrudniejszy przedmiot na farmacji
15:18 Powrót do przedmiotów na farmacji
20:44 Dlaczego nie zmieniłeś studiów?
21:35 Staż w aptece na farmacji
24:22 Magister farmacji a technik farmaceutyczny
25:58 Gdzie można pracować po farmacji?
33:22 Czy w aptekach produkuje się leki?
35:40 Czym jest apteka szpitalna?
37:20 Czy studiując farmację, trzeba odbyć praktykę w szpitalu?
42:17 Czy studia były trudne? Czy farmacja jest najcięższym kierunkiem studiów?
43:03 Jak pogodziłeś studiowanie i inne aktywności?
47:00 Oceny na studiach
48:20 Gdzie pracują Twoi znajomi po farmacji?
49:53 Możliwość rozwoju po farmacji
53:20 Czy praca po farmacji jest nudna?
56:50 Czy po studiach jest ciężko znaleźć pracę?
58:48 Zarobki po farmacji i warunki pracy
01:01:22 O czym chciałbyś wiedzieć przed rozpoczęciem studiów?
01:03:10 Czy żałujesz, że nie dostałeś się na medycynę?


Popularność farmacji. Ile osób chce studiować farmację?

Zebrałem dla Ciebie informacje, które mogą Cię zainteresować, jeśli rozważasz studiowanie farmacji.

Przemek Stadnik - twórca i prowadzący Kierunkowskazu Kariery
Przemek Stadnik - twórca i prowadzący Kierunkowskazu Kariery

Średnio na farmację starało się dostać 5 studentów na jedno miejsce. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że w zależności od uczelni liczby te mogą się znacząco różnić i na niektórych uczelniach liczba chętnych może być znacznie wyższa lub niższa. Na przykład, w przypadku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/20, na farmację chciało się dostać ok. 4,25 studentów na jedno miejsce.

Jeśli chciałbyś samodzielnie sprawdzić popularność wybranego kierunku studiów na dowolnej uczelni, zobacz mój film, w którym pokazuję, jak krok po kroku to zrobić.

Gdzie najlepiej studiować farmację?

Według rankingu przygotowanego przez Perspektywy cztery najlepsze, publiczne uczelnie posiadające farmację w swojej ofercie to:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Warto zapoznać się z metodologią rankingu. Link to artykułu opisującego metodologię.

Ile zarabiają absolwenci farmacji?

Aby porównać uczelnie posiadające farmację w swojej ofercie, warto zajrzeć na ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Na tej stronie można porównać uczelnie i poszczególne kierunki.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych
Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Mediana średnich miesięcznych zarobków w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu absolwentów farmacji czterech wymienionych poprzednio uczelni kształtuje się następująco:

 • 4605 zł po ukończeniu farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • 4883 zł po Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 • 5107 zł po Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
 • 4556 zł po Uniwersytecie medycznym w Poznaniu.

Mediana to wartość środkowa, czyli w tym przypadku połowa absolwentów zarabiała mniej, a połowa więcej niż podana wartość. Statystyki sporządzono na podstawie danych absolwentów, którzy studiowali stacjonarnie oraz uzyskali dyplom w 2018 roku, ukończywszy studia jednolite-magisterskie.

Jeżeli jesteś zainteresowany pełnym raportem lub studiowaniem farmacji na innej uczelni, zachęcam Cię do samodzielnego sprawdzenia zarobków w bazie.

Czego będziesz się uczył na farmacji?

Przed rozpoczęciem studiowania warto zapoznać się z programem studiów, w którym można sprawdzić, jakie przedmioty pojawią się w toku studiów. Pokażę Ci jak to zrobić na przykładzie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdyż tam studiował Grzegorz. W swojej wyszukiwarce wpisz nazwę uczelni oraz kierunku, którym jesteś zainteresowany oraz "program studiów", na przykład „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu farmacja program studiów”.

Wykorzystując ten schemat, bez problemu dotrzesz do programu studiów dowolnej uczelni, posiadającej farmację w swojej ofercie.

Przykładowe przedmioty, których będziesz się uczył na pierwszym roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu:

 • Anatomia
 • Biofizyka
 • Biologia
 • Botanika
 • Problemy chemotaksonomii roślin zielarskich
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Praktyczne zastosowanie obliczeń chemicznych w farmacji
 • Fizjologia
 • Genetyka
 • Historia filozofii
 • Historia farmacji
 • Język angielski
 • Język łaciński
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Matematyka
 • Psychologia i socjologia
 • Statystyka
 • Technologia informacyjna
 • Przedmiot fakultatywny (do wyboru)
 • Szkolenie BHP

Zachęcam Cię do zapoznania się z całością programu studiów, aby być świadomym tego, czego będziesz się uczyć w toku studiów.

Bezrobocie wśród absolwentów farmacji

W trakcie podejmowania decyzji dotyczącej rozpoczęcia studiów farmaceutycznych warto zastanowić się, jak będzie kształtować się zapotrzebowanie na świadczone usługi na rynku pracy w przyszłości. Z ogólnopolskiego raportu Barometr Zawodów można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji związanych z rynkiem pracy dla absolwentów farmacji.

Według autorów badania, do grupy "farmaceuci" należą poniższe zawody:

 • farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • technicy farmaceutyczni
 • farmaceuci specjaliści
 • osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym

Poniższa mapa pokazuje relację pomiędzy dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców. Niebieski kolor oznacza, że na rynku znajduje się zbyt dużo farmaceutów, a pomarańczowy, że występuje na nich duże zapotrzebowanie.

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - farmaceuci
Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - farmaceuci

Powyższa mapa tworzona jest na podstawie danych, które pochodzą od pracowników powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Polecam także samodzielne sprawdzenie w bazie danych dotyczących zawodu "inżynierowie chemicy i chemicy" oraz "operatorzy aparatury medycznej".

Poniżej przedstawiam komentarze poszczególnych powiatowych urzędów pracy dotyczących zapotrzebowania na farmaceutów na ich obszarze działalności. Według mnie jest to perełka, z którą przyszły student farmacji powinien się zaznajomić. Komentarze pokazują obszary, w których notuje się deficyt pracowników oraz przedstawiają przyczynę występowania tego stanu. 

Według stanu na 31.12.2018 w Polsce studiowało łącznie 7 188 studentów farmacji. Na rynek pracy co roku dołącza średnio ok. 1 438 absolwentów farmacji, którzy muszą znaleźć zatrudnienie. Niestety, nie wszystkim udaje się znaleźć pracę. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące bezrobocia wśród farmaceutów w rozbiciu na największe miasta w Polsce. Ciekawą zależnością jest to, że w Polsce jest zarejestrowanych praktycznie tyle samo bezrobotnych, ile wynosi średnia ilość absolwentów, która co roku dołącza na rynek pracy. W porównaniu do innych zawodów, które opracowywałem, ta liczba jest bardzo duża.

Należy pamiętać, że dane uwzględniają wszystkich pracowników znajdujących się na rynku pracy, bez podziału na wiek. Dane przedstawiają stan na koniec II półrocza 2020 r.

Bezrobocie wśród farmaceutów
MiejsceZarejestrowani bezrobotni ogółemDługotrwale bezrobotni
Polska1436510
Warszawa3411
Kraków207
Łódź3720
Wrocław236
Poznań112
Gdańsk114
Szczecin90
Bydgoszcz120
Lublin2815
Białystok144
Osoba długotrwale bezrobotna to osoba:
 • bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób poniżej 25 roku życia),
 • bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 25 roku życia).

Jeżeli po przeczytaniu tego artykuł masz jakiekolwiek pytania, napisz na Grupie Pomoc w wyborze kierunku studiów.